Samorządowe

Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała w sprawie: podziału Gminy Kościerzyna na stałe obwody głosowania (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 9 maja 2018 roku, poz. 1833)Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.


Protokół z wyborów Wójta Gminy Kościerzyna.pdf

Protokół z wyborów do Rady Gminy Kościerzyna.pdf


Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 10 listopada 2014 r. ws. zmiany w składzie komisji.pdf

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kościerzyna

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kościerzyna

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 23 października 2014 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 23 października 2014 r.  o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Kościerzyna zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 21 października 2014 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia publicznego losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Kościerzyna

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie terminu oraz zasad losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kościerzyna zarejestrowanych w wyborach zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.

Komunikat ws. przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kościerzyna i kandydatów na Wójta Gminy Kościerzyna

Komunikat ws. składu Gminnej Komisji Wyborczej

Postanowienie Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Kościerzyna w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kościerzyna
Obwieszczenie Starosty Powiatu Kościerskiego w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Kościerskiego
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


Ustawowe terminy czynności wyborczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. zarządzenia wyborów

Podział Gminy Kościerzyna na okręgi wyborcze


Tworzenie komitetów wyborczych
Zgłaszanie kandydatów


Serwis informacyjny dla wyborców dotyczący udziału w głosowaniu

Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych.pdf
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf
Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa.pdf
Informacja o terminach dla niepełnosprawnych.pdf
Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.pdf
Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.docWybory Samorządowe zarządzone na dzień 21.11.2010 r.


2010-11-22 Wyniki wyborów

2010-11-10 Informacja Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 10 listopada 2010 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

2010-10-12 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 12 października 2010 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r

2010-10-11 KOMUNIKAT w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Gminie Kościerzyna.

2010-10-11 KOMUNIKAT w sprawie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Gminie Kościerzyna.

2010-10-11 KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 11 października 2010 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Kościerzynie i kandydatów na Wójta Gminy Kościerzyna.

2010-09-23 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 23 września 2010 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kościerzyna w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku