NazwaNumer ▼Data ▼
Powołanie zespołu ds. wdrożenia oraz ustalenia zakresu prac związanych z wdrożeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WEZarządzenie nr 16/20182018-04-04 00:00:00
Powołanie Administratora Bezpieczeństwa InformacjiZarządzenie nr 15/20182018-04-04 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 14/20182018-03-30 00:00:00
Powołanie Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania wniosków-ofert organizacji pozarządowych o udzielenie im dotacji ze środków budżetu Gminy Kościerzyna w 2018 r.Zarządzenie nr 13/20182018-03-26 00:00:00
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach za 2017 rokZarządzenie nr 12/20182018-03-26 00:00:00
Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyboru Sołtysa oraz Sołeckiej Komisji WyborczejZarządzenie nr 11/20182018-03-22 00:00:00
Zmiana w składzie osobowym Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy KościerzynaZarządzenie nr 10/20182018-03-20 00:00:00
Zarządzenie wyborów Sołtysa Sołectwa Czarlina, określenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów oraz określenia kalendarza wyborczegoZarządzenie nr 9/20182018-03-12 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 8/20182018-03-08 00:00:00
Wyznaczenie nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w KaliskaZarządzenie nr 7/20182018-02-21 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 6/20182018-02-14 00:00:00
Ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina KościerzynaZarządzenie nr 5/20182018-01-31 00:00:00
Zmiana budżetu Gminy Kościerzyna na rok 2018Zarządzenie nr 4/20182018-01-31 00:00:00
Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyboru Sołtysa oraz Sołeckiej Komisji WyborczejZarządzenie nr 3/20182018-01-24 00:00:00
Zarządzenie wyborów Sołtysa Sołectwa Stawiska, określenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów oraz określenia kalendarza wyborczegoZarządzenie nr 2/20182018-01-23 00:00:00
Powołanie Zespołu Kierownika Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, z działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczegoZarządzenie nr 1/20182018-01-02 00:00:00
1
 

data

do druku